Substancje

ZWIĄZKI PRODUKOWANE PRZEZ PIJAWKI LEKARSKIE

Pijawki lekarskie, podczas przyssania się do rany wytwarzają szereg, potwierdzonych leczniczo związków.

HIRUDYNA

Substancja białkowa, która zapobiega krzepnięciu krwi. Hirudyna jest inhibitorem tombin. Jej bardzo aktywne działanie uzyskiwane jest dzięki współdziałaniu z innymi wydzielinami gruczołów ślinowych pijawki, między innymi z hementyną, hementeryną oraz antystatyną.

HIRUSTAZYNA 

Jest kolejnym zidentyfikowanym niedawno antykoagulantem produkowanym przez Hirudo medicinalis. Należy do związków organicznych zaliczanych do rodziny antystazyn.

GILANTYNA

Wyizolowana została z gruczołów ślinowych pijawki Haementeria ghilianii. Jest białkiem zwierającym duże ilości siarki. Działa jako antykoagulant i silny lek antyprzerzutowy.

EGLINA

Jest silnym środkiem przeciwzapalnym ( inhibitorem czynników stanów zapalnych) oraz aktywnym antyutleniaczem. Jest potężnym inhibitorem protez takich jak elastaza i katepsin G, uwalnianych przez ludzkie różnopostaciowo-jądrowe granulocyty, co pozwala natychmiast lokalizować urazy oraz pooperacyjne stany zapalne i je skutecznie blokować.

HEMENTYNA 

Jest fibrynogenolitycznym enzymem zdolnym zapobiegać krzepnięciu krwi oraz rozkładać(inkoagulować) utworzone już zakrzepy. Henentyna degraduje fibrynogen i włóknik w krwi i jest niepodobna do żadnego innego antykoagulanta produkowanego przez zwierzęta wysysające krew. Hementyna jest szczególnie interesująca w lecznictwie medycznym, ponieważ jest nieczuła na obecny we krwi naturalny enzym rozkładający białka.

DESTABILAZA

Jest fermentem charakteryzującym się silnym działaniem przeciwagregacyjnym powodującym rozkładanie zakrzepłej krwi, co otwiera nowe możliwości dla hirudoterapii. Destabilaza zawiera także unikalną substancję niskocząsteczkową PROSTAGLANDYNĘ ( podobna do PROSTACYLINY). Utrzymuje ona w dobrym stanie (regeneruje) naczynia krwionośne, przewód pokarmowy oraz reguluje poziom cukru we krwi. Najbardziej tajemniczym w działaniu prostaglandyny jest samoregulacja ciśnienia krwi. Jeśli jest ono za niskie zostaje podwyższone, jeśli natomiast jest zbyt wysokie zostaje automatycznie obniżone do stanu optymalnego.

HIALURONIDAZA

Jest substancją o podwójnym działaniu. Jest silnym antybiotykiem oraz czynnikiem umożliwiającym szybkie przenikanie przez błony komórkowe sąsiadujących ze sobą komórek i tkanek ciała. Ciekawą właściwością tego enzymu jest rozpuszczanie związków wielocukrowych, tworzących ścianki przetrwalników wielu mikroorganizmów.